Forum

Did you know?

Gameforge Aralık 2006'da Asya dışında ilk ve tek dili Almanya'da beta olarak yayınladı.